piony metodyczne

Nasz Hufiec zasięgiem obejmuje Środę Wielkopolską, Zaniemyśl, Sulęcinek, Krzykosy, Kleszczewo i Nowe Miasto nad Wartą.


Zuchy to dzielne dzieciaki w wieku 6–10 lat. Spotykają się zwykle raz w tygodniu na zbiórkach gromady, podczas których zdobywając najróżniejsze sprawności grupowe i indywidualne oraz gwiazdki zuchowe, przenoszą się w świat marzeń i wyobraźni.

Harcerze to dzieci w wieku 10-13 lat, których główną aktywnością jest gra, nauka technik harcerskich i zdobywanie pierwszych stopni i sprawności. Harcerze najczęściej spotykają się raz w tygodniu, a zbiórki drużyny przeplatają się ze zbiórkami zastępów.

Harcerze starsi  to młodzież w wieku 13-16 lat, która stale poszukuje – wartości, autorytetów, odpowiedzi na pytania. Harcerki i harcerze w tym wieku doskonalą się w technikach harcerskich, ale również uczestniczą w zajęciach specjalnościowych oraz rozwijają zainteresowania.

Wędrownicy to członkowie ZHP w wieku 16-21 lat,
którzy w czasie wędrówki po świecie i wędrówki intelektualnej, podejmując zadania na miarę wyczynu, pełnią świadomą służbę na rzecz otoczenia. Na czele wędrowników zawsze stoi wybrany lider – primus inter pares – pierwszym spośród równych sobie przyjaciół.