Władze

Komendant Hufca: hm. Monika Pawlicka-Mądry
Skarbnik: phm. Ada Jądrzak
Z-ca ds. programowych i pracy z kadrą: phm. Ewa Nowicka
Z-ca ds. organizacyjnych: pwd. Michał Kaszuba
Kwatermistrz: pwd. Stanisław Matuszewski
Członek komendy: phm. Monika Buchwald

Księgowa: dh Liliana Kajdasz

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: phm. Ewa Cukrowska
Członek KR: phm. Łukasz Rzepka
Członek KR: pwd. Jacek Jędrzak