Władze

Zjazd Hufca 17.11.2019/ od lewej: delegatka Chorągwi – hm. Anna Urbańska, phm. Ada Jądrzak, phm. Ewa Nowicka, hm. Monika Pawlicka – Mądry, pwd. Stanisław Matuszewski, phm. Monika Buchwald
 
 
Komendant Hufca: hm. Monika Pawlicka-Mądry
Skarbnik: phm. Ada Jądrzak
Z-ca ds. programowych i pracy z kadrą: phm. Ewa Nowicka
Z-ca ds. organizacyjnych: phm. Monika Buchwald
Kwatermistrz: pwd. Stanisław Matuszewski
Członek Komendy ds. HAL: pwd. Michał Kaszuba

Księgowa: dh Liliana Kajdasz

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący KR: phm. Łukasz Rzepka
Członek KR: phm. Ewa Cukrowska
Członek KR: pwd. Jacek Jędrzak