Zespoły hufca

Zespoły lub osoby odpowiedzialne z Hufca Środa Wielkopolska i ich zadania

Zastępca komendanta ds. programowych: pwd. Ada Jądrzak

Zadania:  opracowanie, wdrożenie, realizacja i podsumowanie realizacji planu pracy hufca; nadzór nad programowymi imprezami hufcowymi, w tym zatwierdzanie planów rocznych oraz biwaków; zbieranie i nadzorowanie planów pracy gromad zuchowych i drużyn harcerskich; animacja przedsięwzięć programowych hufca; informowanie o przedsięwzięciach wewnętrznych i zewnętrznych; współpraca ze Skarbnikiem Hufca w zakresie pozyskiwania środków na cele programowe.

Organizator biwaku, drużyna udająca się na wyjazd minimum 7 dni przed dostarcza do dh. Ady: poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia biwaku wraz z deklaracją o ochronie życia i zdrowia, plan biwaku listę uczestników biwaku (imię, nazwisko, adres, PESEL). Po zakończeniu biwaku dokumenty oryginalne należy dostarczyć do hufca.

MZKK „Kalami”, instruktor ds. kształcenia: hm. Marzanna Rzepka

Zadania: tworzenie i realizacja planu kształcenia; nadzór nad formami kształceniowymi prowadzonymi w hufcu; zatwierdzanie planów form kształceniowych; wprowadzanie systemu pracy z kadrą i motywowania; prowadzenie konsultacji z KH w sprawie potencjału kadrowego; przygotowanie wytycznych do planu operacyjnego hufca w kierunku motywowanie i promowanie kadry, realizacja tego planu; informowanie o formach kształceniowych.

Organizator szkolenia powinien przed przystąpieniem do jego realizacji zgłosić chęć – ze strony kształceniowca uzyskać może pomoc w przygotowaniu planu i szkolenia, rekrutacji prowadzących itp.

Plan każdego szkolenia odbywającego się w hufcu powinien być przesłany do dh. Marzanny.

Osoba udająca się na szkolenie poza hufiec powinna poinformować o tym na 7 dni przed szkoleniem.

Zespół ds. promocji pwd. Ewa Nowicka i pwd. Michał Kaszuba

Zespół zajmuje się kształtowaniem wizerunku hufca na zewnątrz. Jego członkowie prowadzą Fanpage hufca na Facebooku, stronę hufca, stale kontaktują się z lokalnymi gazetami w których często pojawiają się artykuły nt. działań harcerskich.

Każdy materiał, który ma się ukazać w gazecie – powinien wcześniej zostać przedstawiony dh Michała.

Zapraszamy na nasze strony:

Fanpage Hufca Środa Wlkp. na FB

Baza harcerska Hufca ZHP Środa Wlkp. – Pogorzelica

Grupa kwatermistrzowska – pwd. Michał Kaszuba i dh Stanisław Matuszewski

Grupa kwatermistrzowska działająca przy Hufcu ZHP Środa Wlkp. ma za zadanie dbać o sprzęt hufcowy, z którego podczas Harcerskiej Akcji Letniej (i nie tylko) korzystają zuchy oraz harcerze. Zadaniem grupy jest również utrzymywanie porządku w magazynie, w którym przechowywany jest owy sprzęt.

Harcerski Klub Ratowniczy „Emergency”

HKR Emergency zrzesza instruktorów i harcerzy z Hufca ZHP Środa Wielkopolska im. gen. J.H. Dąbrowskiego posiadających przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem funkcjonowania klubu jest:
-szerzenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy zarówno wśród harcerzy, jak i mieszkańców powiatu średzkiego
-zapewnianie bezpieczeństwa podczas imprez hufcowych, biwaków, Harcerskiej Akcji Letniej
-zapewnianie bezpieczeństwa podczas wydarzeń dla społeczności lokalnej
-prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy dla szkół, organizacji oraz chętnych grup społecznych

Funpage Klubu na Facebooku

Krąg instruktorski „Pajenczyna” – pwd. Danuta Pawlicka

Krąg skupia instruktorów – szczególnie seniorów – i przez to przyczynia się do integracji tego środowiska z hufcem. Spotkania organizowane są głównie w formie ognisk w różnych częściach powiatu. Poprzez swoje działanie krąg stara się wspomóc hufiec w kontaktach z władzami miejskimi.